Persoon

Brenda Hunt

Professional
Mijn werk en hobbies
Ik werk bij stadsdeel Oost en ben gebiedscoördinator van het Oostelijk Havengebied (sinds 2010).
Organisaties van Brenda

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

Projecten uitgevoerd door Brenda

Onderzoek Deelgebied 8 Cruquius

Deelgebied 8 (Cruquiusweg 74 t/m 92) ontwikkelt zich tot een gemengd woon-werkgebied, net als de res...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

1 update

Groeninitiatieven gericht op vergroting van de biodiversiteit

Er bestaat zowel in het Oostelijk Havengebied als in de Indische Buurt behoefte aan meer of gevariee...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Faciliteren openbare ruimte- en groeninitiatieven van bewoners

Bewoners hebben projecten of ideeën in het kader van meer of diverser groen. Dit budget is om ze te k...

Opgenomen in gebiedsplan 2019

2 updates

Kop Java

Jaren werd er gezocht naar een plan van internationale allure, iets van betekenis voor alle Amsterda...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

1 update

Verkeer op de Veelaan

Mijn eerste punt is het verkeer op de Veelaan. De Veelaan is geclassificeerd als drukke verkeersweg ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Speelplek voor jonge kinderen

In maart 2011 was er een initiatief voor een speelboot voor jonge kinderen bij de Zwijger. Nu 6 jaar...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

28 reacties

3 updates

Drijvende Tuinen

In het Oostelijk Havengebied liggen 5 drijvende tuinen naar het idee van provo-voorman en kunstenaar...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

30 reacties

1 update

Groen ontdekkingspad langs de oever

Op Sporenburg is langs de oever van de Ertskade een strook met groen. Het enige stukje ruig groen aa...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

3 updates

Meer gratis drinkwater-happertjes in het OHG

In onze buurt wordt steeds meer hard gelopen. Vooral op KNSM, Java, langs de Veemkade is het druk. M...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

17 reacties

2 updates

Fietsparkeren: meer rekken op Borneo-eiland en minder fietswrakken

Graag wil ik dat er meer fietsenrekken komen op Borneo-eiland. En dat de de fietswrakken vaker worde...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

2 updates

omgeving voetbalkooi opknappen

De voetbalkooi is enige tijd geleden opgeknapt, echter, de omgeving er om heen, niet. De bankjes en ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

1 update

Aansluiten met uitvoering bij Buurtinitiatief Verbetering Borneolaan

Om in te gaan op voorstellen van de bewoners voor aanpassingen aan de openbare ruimte.

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Faciliteren groen-initiatieven van bewoners

Bewoners hebben projecten ingediend in het kader van (meer) groen. Dit budget is om ze te kunnen fac...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Maatschappelijk programma locatie statushouders en jongeren Van Lohuizenlaan

Wij sluiten aan bij het programma n.a.v. het convenant dat wij hiervoor met de partners De Alliantie...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Onderzoek naar schoollocatie voor de Kleine Kapitein

Omdat de school op de kop van Java tot 2020 mag staan wordt een locatie gezocht

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update