Persoon

Marcia van der Hart

Tot januari 2018 Accountmanager Buurteconomie Oostelijk Havengebied
Mijn werk en hobbies
Gebiedsmakelaar Economie bij Gemeente Amsterdam stadsdeel Oost
Projecten uitgevoerd door Marcia

Een kringloopwinkel in de wijk

Nu Juttersdok weg is, missen we een kringloopwinkel in de buurt. Om overbodige, maar nog goede spull...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

18 reacties

1 update

Buurt supermarkt Java-eiland

Graag willen wij voor de oudere buurtbewoners pleiten voor een buurt supermarkt op het Java-eiland. ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

9 reacties

1 update

Stimuleren oprichting ondernemersvereniging Java-eiland

Naar verwachting opent het Hotel Jakarta Amsterdam haar deuren in maart 2018. Het wordt een bijzonde...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

12 reacties

1 update

Stimuleren samenwerking ondernemers Veemarkt

De Veemarkt is in de structuurvisie van Amsterdam aangewezen als binnenstedelijk stad verzorgend bed...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Ondernemers en bedrijven in de Zouthaven betrekken bij de ontwikkelingen in het gebied

De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat touringcars uit de stad moeten verdwijnen. De Zouthave...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

6 reacties

1 update

Economische invulling van het werk-woon gebied Cruquiusweg op Cruquiuseiland

Het Cruquiusgebied is in de Structuurvisie Amsterdam 2040 aangewezen als te ontwikkelen werk- en woon...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Ondersteuning ondernemers initiatieven

Ondernemersverenigingen kunnen in 2018 gebruik maken van verschillende subsidieregelingen zoals gebi...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Zouthaven als veilige en levendige locatie.

We willen dat het gebied van de Zouthaven een levendige en veilige locatie is. Vanwege de huidige dr...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

Initiatiefgroep IJhaven faciliteren

Initiatiefgroep IJhaven faciliteren om te komen tot een ondernemersvereniging, die de branding ter h...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 reacties

2 updates

Groei van maatschappelijk ondernemersschap in de economische zones Zouthaven, Brazilie en Cruquius.

We stimuleren ondernemersverenigingen over de manier waarop zij maatschappelijk kunnen bijdragen als...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Faciliteren Initiatieven ondernemers Java-KNSM

Ondernemers van het Java en KNSM eiland hebben zich in 2016 verenigd om zich beter te positioneren. ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

Faciliteren initiatieven ondernemers Brazilie

Ondernemersvereniging Brazilie faciliteren en ondersteunen bij hun activiteiten/projecten ten behoev...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

B. Cruquius als sterk woon werkgebied

Het Veemarkt terrein is stadsverzorgend bedrijventerrein. Menging met andere functies is onwenselijk...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update

A. Cruquius als sterk woon werkgebied

Bij het bepalen van de economische invulling van het ontwikkelgebied Cruquius is het belangrijk naar...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 update