Organisatie

Instituut voor Interventiekunde

Onderneming
Beschrijving

Het Instituut voor Interventiekunde onderscheidt zich door een aanpak waarin theorie en praktijk hand in hand gaan: we kunnen zaken gemakkelijker beïnvloeden wanneer we ze beter begrijpen en we begrijpen dingen beter naarmate we er meer in slagen ze te beïnvloeden. 

Interventiekundigen werken op het snijvlak van individuele -, groeps- en organisatievraagstukken. Dit vraagt om een nuchtere en wetenschappelijk verantwoorde aanpak.

Vraagstukken van klanten zijn uiteraard uniek, toch maken wij voor het gemak op deze website onderscheid tussen vragen op het gebied van organisatieontwikkeling, teamontwikkeling, managementontwikkeling en -coaching, en in-company opleidingen.

Naast het geven van onze opleidingen en workshops werken wij regelmatig aan vraagstukken in organisaties: werk bij klanten. Als interventiekundigen zijn we graag van toegevoegde waarde voor klanten die de frisse blik van een buitenstaander waarderen.

Klik op deze deelgebieden en je leest meer over onze aanpak. Hieronder geven we ook enkele voorbeelden.

Organisatieontwikkeling: wat te doen bij groeipijn?
Managementcoaching: ‘de kroonprins’.
Teamontwikkeling in een vrijwilligersorganisatie.
Interveniëren: ‘de eerste klap is een daalder waard’
…..
WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?
Als we met je in contact komen, gaan we samen onderzoeken: wat is er aan de hand en wat gaan we er aan doen?

We komen altijd eerst tot overeenstemming over een aanpak waar we samen in vertrouwen. Niet alleen vertrouwen in het gewenste resultaat, maar ook vertrouwen in de aanpak en ons samenwerkingsproces.

WIJ WERKEN MET ONZE KLANTEN VANUIT DE VOLGENDE OVERTUIGINGEN:
Er zijn meer beelden van de werkelijkheid mogelijk; er is gesprek nodig om elkaars beelden van de werkelijkheid uit te wisselen, aan te horen, te begrijpen en te accepteren.
Een van onze primaire taken is informatie verzamelen en delen opdat de klant kan komen tot geïnformeerde keuzes tot actie.
De relatie met onze klant is essentieel, alles is bespreekbaar en we zoeken voortdurend overeenstemming over onze bijdrage.
Organisaties zien als open systemen is noodzakelijk om het overzicht en de samenhang tussen factoren te zien en bespreekbaar te maken.
We zoeken naar patronen, die zijn van alle tijden: we onderzoeken ze bij mensen, bij groepen en bij organisaties.
We interveniëren niet dieper dan strikt noodzakelijk is.
Leren en ontwikkelen is alleen mogelijk door voortdurende reflectie op het effect van ons handelen, zelfstandig en in interactie

Contactpersonen van Instituut voor Interventiekunde

Willem de Wijs

Bewoner, Ondernemer
Ik wil deelnemen