Organisatie

De Vergroeners Oostelijk Havengebied

Informele groep
Beschrijving

Amsterdam wil vergroenen, want een groene omgeving is goed voor mens en dier. Daarnaast helpt een groene omgeving op klimatologisch gebied: wateroverlast wordt erdoor verminderd en de stad wordt minder heet, doordat het groen schaduw oplevert en minder warmte opneemt dan steen. Uiteindelijk draagt elke vergroening, hoe klein ook, bij aan de strijd tegen klimaatverandering.

Met onze inzet willen wij het groen en de sociale cohesie in OHG een impuls geven. 

Samen is een sleutelwoord. Wij werken samen met bewoners, het stadsdeel Oost en de gemeente Amsterdam aan het realiseren van een groene woonomgeving.

Even voorstellen:

Luc Lefèvre

“Vanuit mijn achtergrond als landschapsarchitect ben ik uiteraard geïnteresseerd in groen. ‘De groene stad-filosofie’ spreekt mij sterk aan en wil ik vanzelfsprekend ook in mijn eigen buurt graag in praktijk brengen. Het Oostelijk Havengebied is een mooi gedeelte van Amsterdam, maar nog te stenig. Er valt veel te verbeteren door groen een belangrijker functie te geven.”

Ronald Faber

“Meer groen is van  belang voor een mooie, gezonde en duurzame buurt.”

Carine Brouwers

“Ik vind het fijn iets te betekenen voor de omgeving waarin ik woon. Ik voel me enorm thuis als vrijwilliger bij De Eester, omdat zij precies die zaken oppakken die in mijn ogen belangrijk zijn om het leven in een buurt aangenaam maken. Binnen de Vergroeners fungeer ik als projectmanager.”

Michel Groen

“Het is belangrijk dat groene en goede initiatieven vanuit de bewoners door de gemeente snel en vaardig worden opgepakt. In Amsterdam gaat dit niet altijd even soepel. Uit onze inventarisatie bleek zelfs dat stadsdeel Oost hierbij de kroon spant. Wij kunnen leren van bijvoorbeeld Rotterdam, waar bewoners veel meer zelf mogen. Wij willen helpen om dit te versnellen. Met een routekaart, de juiste randvoorwaarden en de inzet van enthousiaste ambtenaren.

Op de lange termijn is het onze groene droom om zoveel mogelijk doorgaande groene routes te verbinden met bestaande groengebieden.”

Wat hebben we gedaan, wat gaan we doen?

Wij zijn als groepje ontstaan uit de groentafel die begin 2020 georganiseerd is door Buurtcoöperatie de Eester. Daarna hebben we  onze ideeën in een plan geschreven, dit plan wordt inmiddels ondersteund door de gemeente.

Het begon allemaal met het inventariseren van gerealiseerde en nieuwe plannen, en vragen zoals wat zijn nu de randvoorwaarden van de gemeente, waar valt (botanische) kennis te halen, hoe is het geregeld in dit stadsdeel, en waar loopt het klem.

Zodra de uitslag van Oost Begroot* bekend is gaan we over tot actie. Wij willen juist die plannen helpen realiseren die niet gehonoreerd zijn via Oost Begroot. Via deze plannen proberen we tegelijkertijd een aantal barrières binnen de gemeente weg te nemen.

Met onze kennis en ervaring willen we de vele wensen en initiatieven van buurtbewoners waar nodig ondersteunen en aanvragen bij de gemeente versnellen. 

Verder is het de bedoeling om actieve buurtbewoners klaar te hebben staan om te helpen met de praktische uitvoering. Door gebrek aan mankracht bij de gemeente ontstaat hier vaak ook vertraging. Dus meld je aan. We verwachten vanaf eind februari/begin maart meer activiteiten te kunnen ontplooien.

Wat kunnen we voor andere bewoners betekenen?

Op dit moment nog niet heel veel. Maar met de ervaring vanuit de pilots van Oost Begroot kunnen we samen kijken hoe we de wensen van bewoners kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door het plan slim te beschrijven, zodat het zoveel mogelijk past binnen de randvoorwaarden die de gemeente heeft bepaald. Die randvoorwaarden kunnen technische zaken zijn, zoals bijvoorbeeld kabels en leidingen in de ondergrond, bodemverontreiniging of bestemmingsplannen, maar ook onderhoud en beheer betreffen. Wij kunnen helaas geen beslissingen nemen over de uitvoering van de plannen, maar wel via een goed doordacht conceptvoorstel contact leggen met de ambtenaren die toestemming verlenen.

Heb je ideeën of plannen? Meld ze bij ons, mail naar groen@buurtcooperatieohg.nl 

*) Oost begroot, zie https://oostbegrootindischebuurtohg.amsterdam.nl/ 

 

Contactpersonen van De Vergroeners Oostelijk Havengebied
Personen verbonden aan De Vergroeners Oostelijk Havengebied
Ik wil deelnemen
Activiteiten in het verleden
8 berichten van De Vergroeners Oostelijk Havengebied
Toon me de overige berichten van De Vergroeners Oostelijk Havengebied