Organisatie

Wijkwiskunde

Onderneming, Overheid, Woningcorporatie, Netwerkorganisatie
Thema Democratisering / politiek, onderzoek
E-mailadres
feye@wijkwiskunde.nl
Beschrijving

Bureau Wijkwiskunde is een stadsantropologisch bureau. We onderzoeken, geven advies, co-creëren, bedenken concepten en voeren projecten uit ter verbetering van wijken. We verzorgen in opdracht voor gemeenten, overheid, woningcorporaties, bedrijven, welzijnsorganisaties, stichtingen en bewonersgroepen het gehele traject van vraag naar oplossing.

Bureau Wijkwiskunde maakt veel gebruik van kwalitatieve, antropologische onderzoeksmethodieken zoals participerende observatie, veldwerkonderzoek, (open) interviews, het optekenen van levensverhalen, visuele antropologie (fotografie &film) en literatuuronderzoek.

Onze werkwijze is multidisciplinair: We kijken vanuit verschillende vakgebieden, leggen verbindingen hiertussen en maken deze inzichtelijk. Vanuit deze multidisciplinaire werkwijze en ervaring hebben we een geheel eigen, unieke methodiek ontwikkeld om wijken te benaderen en deze systematisch (wijkwiskundig) te verklaren. Voor moeilijk vatbare begrippen als 'imago' en 'identiteit' ontwikkelden we een eigen zienswijze. De ontwikkelde systemen kunnen concreet worden toegepast om tot antwoorden op vraagstukken te komen, en 'trends' die gaande zijn inzichtelijk te maken. Onderzoeksresultaten en aanbevelingen worden creatief en beeldend weergegeven waarbij veel gebruik wordt gemaakt van grafisch ontwerp en fotografie.

Bureau Wijkwiskunde ontwerpt methodieken en onderzoeksopzetten op maat. Onderzoeksresultaten, conclusies en aanbevelingen worden helder gecommuniceerd (bijvoorbeeld tijdens presentaties) en zijn voor iedereen te begrijpen. Elk project wordt tevens 'vastgelegd' in een uniek wijkwiskundig product, zoals een folder, handout, boek, film of website. We hebben in de loop van de tijd een aantal verschillende methodieken ontwikkeld die we als pakket in kunnen zetten.

Vaak merken we dat ons bureau fungeert als brug tussen de verschillende partijen; bewoners voelen zich gehoord en kunnen laten zien waartoe zij in staat zijn en onze opdrachtgevers krijgen grip en inzichten aangereikt om heel concreet te kunnen werken aan bijvoorbeeld het versterken van de identiteit en het imago van een wijk, plein of (winkel)straat.

Contactpersonen van Wijkwiskunde
Ik wil deelnemen