Organisatie

Rotary Club Amsterdam Blauw

Vereniging / club
Beschrijving

Rotary is een wereldwijd verband van 1.2 miljoen mensen in 34.000 clubs. Sinds 1905 zetten Rotarians zich op basis van hun beroep in voor wereldvrede, gezondheid, schoon drinkwater, moeder en kind, onderwijs en economische verbetering in arme landen. Iedere Rotary Club is een service club, waarin de leden zich vanuit vriendschap – zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding – vrijwillig inzetten voor deze doelen, veelal in de vorm van een gezamenlijke inzet en/of fondsenwerving.

ROTARY CLUB AMSTERDAM BLAUW
Rotary Club Amsterdam Blauw – een van de circa 20 Rotary clubs in Amsterdam – is opgericht in 2010 en daarmee een van de jongere clubs in de regio. Dit is ook terug te zien bij de bijna 40 leden, waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 45 ligt, terwijl het jongste lid 30 is. De laatste jaren heeft de club zich vooral ingezet voor kinderen in Amsterdam Oost, met bijvoorbeeld fundraising voor het Karel Appel Huis BG en de Mon€yschool.

En ook:

- Favela da Estrela (scholing in sloppenwijken Zuid Amerika)

- Begeleiding vluchtelingen in Nederland

Gedurende het jaar organiseren wij activiteiten waarmee wij geld ophalen of anderszins bijdragen aan deze doelen. In ons programma kun je volgen op deze site en op Facebook.