Organisatie

OAR-Oost

Vereniging / club
Telefoon  06 – 5119 6725
Beschrijving

De Vereniging Ouderen Advies Raad Oost (OAR Oost) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Bestuurscommissie Amsterdam Oost over alle aangelegenheden op het terrein van het welzijn van 55-plussers in brede zin.

Bezig op het gebied van:
Ontmoetingsruimten en (buurt)activiteiten - Voorkomen van eenzaamheid en isolement- Invulling van wijkzorg - Toegankelijkheid van buurten en gebouwen - Openbaar vervoer en aanvullend OV - Individuele welzijnsdiensten zoals bijvoorbeeld maaltijdvoorzieningen