Organisatie

Buurthulp Oost

Non-profit
E-mailadres
info@buurthulpoost.nl
Telefoon
06 30 35 68 40
Beschrijving

Buurthulp Oost bouwt aan een samenleving waarin buurtbewoners oog hebben voor elkaar. We versterken de sociale verbanden en netwerken rond de meest kwetsbare bewoners. We zijn er voor die mensen die het niet redden met hun eigen netwerk omdat het afwezig is of overbelast. Daarbij gaat het om gezinnen, tienermeiden, en om mensen die leven in armoede en te maken hebben met eenzaamheid. We richten ons daarbij op Amsterdam Oost.