Bericht

Over Goed. Beter Goed? Denk mee!

Geplaatst op 4 september 2020, 12:37 uur , door Aad Verkleij

Kleding. Textiel. Een gevoelig onderwerp. Kleren maken de mens. Je moet vrij zijn om te kiezen. Aan de andere kant leent de totale textielstroom zich voor nadere beschouwing*. Kan het ook anders? Kan het ook circulairder?

Bij onze maandelijkse Weggeefkraam werd altijd veel goede kleding ingebracht, waarvoor wij een zo goed mogelijke bestemming zochten. Helaas is dat nu al een tijdje niet meer mogelijk. Het is in principe een goed begin! Net zoals het Naaicafé.

Voordat de coronacrisis uitbrak hebben we met een aantal buurtbewoners overlegd over de kansen om een kringloopwinkel op te starten.  De conclusie was toen dat we de organisatie niet rond konden krijgen. Maar misschien liggen de zaken nu anders.

Zowel vanuit de landelijke overheid als vanuit de gemeente Amsterdam zijn er momenteel initiatieven om anders met de textielstroom om te gaan. Zie ook het filmpje 'Op weg naar circulair textiel' van Pakhuis De Zwijger. Op woensdag 9 september is hier een vervolg op.

Kunnen wij deze uitdaging vanuit het OHG zelf ook oppakken? Ik denk het wel. Op de Buurttop OHG2025 in 2019 is deze wens duidelijk naar voren gebracht. Wat ik me voorstel is dat een groep mensen zich hierover gaat buigen. Praktisch, zoals er al activiteiten zijn of waren; en onderzoekend, wat zou er nog meer kunnen gebeuren. Een denk- en doegroep Beter Goed dus. En we pakken de R-ladder van Milieu Centraal erbij. We hoeven het niet allemaal zelf te bedenken.

Hoe we dit gaan organiseren weet ik nog niet precies. Bijeenkomsten houden is lastig in deze tijd. Maar wie weet heb jij daar een goed idee voor?

Wil je meedoen aan Beter Goed OHG? Stuur een mailtje naar duurzaam@buurtcooperatieohg.nl

(met dank aan Sympany voor de woordspeling)

*: In Amsterdam wordt jaarlijks 14.000 ton textiel weggegooid. (bron: reflow) Dat is zo’n 15 kilo per persoon. Slechts 24% van alle afgedankte kleding wordt via inzameling direct hergebruikt. (bron: minienw, zie het overzicht in de bijlage) De mondiale textielindustrie stoot meer broeikasgassen uit dan alle internationale lucht- en zeevaart samen.