Bericht

#3 Gluren bij de Buren

Geplaatst op 8 maart 2020, 18:28 uur , door De Vergroeners Oostelijk Havengebied

van ‘Groen = Blauw’ naar een’Groen-Blauw’ inclusieve buurt!

Met de Werkgroep Groen‘ van de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied zijn we op inspiratietocht in de West-Indische Buurt waar Dineke Huizenga ons mee neemt door een toekomstig Groen- Blauwe buurt. Voor ons is dit echt interessant, want in het Oostelijk Havengebied zijn de ontwerpers uitgegaan van ‘Groen= Blauw’, en dat betekend dat er minder groen in de wijk staat omdat we aan het water wonen. Na afloop van de inspiratietocht weten we het zeker! We gaan ons voor het Masterplan Groen inzetten voor ‘O.H.G. GROEN & BLAUW’!

We verzamelen bij Buurtkamer Corantijn. waar op dat moment een Repaircafé plaats vindt. Steeds meer bewoners in de West-Indische buurt voelen de behoefte om te verduurzamen en bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. De buurt kent vele groene, sociale een duurzame buurtinitiatieven zoals de buurtkamer Corantijn, een Duurzame Straat, stadsmoestuinen en het repaircafé.

De West-Indische of Postjesbuurt kent een grote diversiteit aan bewoners. Voor de bewonersgroep; ‘West-Indische buurt in transitie‘ (WIBIT) is een succesvolle integrale werkwijze ontwikkeld waarin iedereen en elke stap telt. Het is gebaseerd op de wensen en kwaliteiten van bewoners, de sociale infrastructuur, buurtspecifieke eigenschappen en groenblauwe netwerken. De laatste zijn een structurerend principe voor het herstel van ecosysteemfuncties en biodiversiteit.

Lees hier verder!

Een wormenbak staandaard op iedere hoek van de straat?