Update

Project-update bij Bomen met ronde zitjes

Geplaatst op 21 februari 2020, 11:49 uur , door Erik Disch
Project achter op planning
Adhv de ideeën die buurtbewoners en winkeliers hebben gegeven, is een ontwerper per plein 2 (Lloydplein en Braziliëplein) ontwerpen aan het tekenen. Die worden rond mei voorgelegd aan omwonende en winkeliers van het Brazilië winkelgebied. Zij krijgen de mogelijkheid om per plein het ontwerp van hun voorkeur te kiezen. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt uitgevoerd. In die ontwerpen is ook opgenomen dat de afvalbakken op het Braziliëplein verplaatst worden. Zodoende krijgt het plein een mooiere uitstraling en kan het beter dienen als verblijfsgebied. Ook zijn in alle ontwerpen mooie bankjes en groen opgenomen.