Update

Project-update bij Energiespreekuur in het Oostelijk Havengebied

Geplaatst op 8 juli 2019, 15:16 uur , door Aad Verkleij
Project volgens planning

Het project verloopt volgens plan. Naar behoefte zijn bewoners geadviseerd over energie- en duurzaamheidsvragen. Bijvoorbeeld een advies over het investeren in zonnepanelen zonder over een eigen dak te beschikken (zie de bijlage). En een aantal informerende en adviserende bijeenkomsten met duurzaamheidscommissies van VvE's. Ook zijn er contacten over het verduurzamen van een groot bedrijfspand waarbij de opgewekte elektriciteit gebruikt kan worden voor activiteiten in het gebouw.