Update

Project-update bij Ruil/reparatie/scheiding/recycle/inzamelcarrousel

Geplaatst op 29 januari 2019, 12:24 uur , door Aad Verkleij
Project volgens planning
Wij hebben de Mobiele KringloopKaravaan, zoals we die genoemd hebben, nu 4 maal georganiseerd. Dit steeds in de vorm van een Weggeefkraam en een Reparatietafel. Per keer schat ik het aantal bezoekers op 40 à 50. We zijn van plan om dit op elke derde woensdag van de maand te blijven doen .
De wens bestaat om dit nog uit te breiden met meer inleveropties, b.v. voor e-waste of recyclebare verfresten of andere chemo-fracties. Informeel overleg hierover met het programmateam Afval en Grondstoffen van de gemeente is gaande. Een kringlooptafel is ook een mogelijkheid.
Behalve dat de bezoekers tevreden zijn, is het ook een heel gezellig evenement voor de mensen die de kraam beheren en voor de reparateurs. Een drukte van belang bij onze Buurtcoöperatie OHG (De Eester).
De huidige locatie van de Weggeefkraam, aan de even kant van de C. van Eesterenlaan, bevalt uitstekend. We zijn ervan overtuigd dat we daar meer nieuw publiek trekken dan wanneer we op de biologische markt zouden staan. Vandaar dat we dit graag zo houden. Ik heb van Jan Huppen begrepen dat dit op problemen stuit bij Vergunningen, maar dat hij een oplossing probeert te vinden.
Mijn excuus dat ik mijn aanvulling te laat instuur, ik had die datum niet gezien.
gedeelte kraamcrew Weggeefkraam MKK OHG
reparatieteam MKK OHG
spandoek Weggeefkraam MKK OHG
poster MKK OHG