Focusopgave

Armoede-aanpak Indische Buurt



Aanleiding

Hoewel het steeds beter lijkt te gaan met de Indische Buurt, leven nog veel bewoners er in armoede. In de Indische Buurt Oost groeit 32 procent van de kinderen op in een minimumhuishouden. In de kwetsbaarheidsmonitor is duidelijk te zien dat de Sumatraplantsoenbuurt, de Makassarpleinbuurt en de Ambonpleinbuurt nog veel kwetsbare huishoudens tellen. Hier spelen vaak meerdere problemen, waarvan het gebrek aan financiële middelen een van de belangrijkste is. Dit kan leiden tot stress, een ongezonde leefstijl en een gebrek aan sociale contacten. Het is bekend dat deze huishoudens dikwijls in een vicieuze cirkel terechtkomen waar ze zonder hulp niet uit kunnen komen.

Initiatiefgroep Samen Vooruit noemt als een van haar speerpunten de bestrijding van armoede in de Indische Buurt. In 2019 is hiermee een start gemaakt onder de naam ‘Aanval op armoede in de Indische Buurt’. Er zijn gesprekken gevoerd met ervaringsdeskundigen, bewoners die zelf in armoede leven, om erachter te komen waaraan zij behoefte hebben en welke hiaten zij zien in het huidige systeem. Op basis van deze informatie is een ‘deltaplan’ ontwikkeld waaraan meerdere formele en informele partijen meewerken en waarin de behoeften van de betrokken bewoners centraal staan.

Beschrijving focusopgave

Met een buurtgerichte armoedeaanpak willen we de financiële situatie van bewoners die in armoede leven verbeteren, enerzijds via schuldhulpverlening en regelingen, anderzijds door hun scholing of werkervaringsplaatsen aan te bieden zodat ze zich kunnen ontwikkelen en hun inkomen duurzaam kunnen verhogen. Verder willen we het sociale isolement waarin veel kwetsbare huishoudens leven doorbreken.

Beoogde doelen

- Van de vijftig deelnemers aan het Deltaplan Armoede hebben er veertig stappen gezet naar minder schulden, meer inkomsten, opleiding en/of werk.
- De Makkie is digitaal en het aantal gebruikers en verzilveropties van de Makkie is toegenomen.
 
Wat gaan we doen en met wie

In 2020 gaat de pilot ‘Aanval op armoede in de Indische Buurt’ van start: vijftig bewoners doen mee aan een traject dat leidt naar een opleiding, werk en/of vermindering van schulden. De pilot is een initiatief van Samen Vooruit en we werken hierbij samen met het WPI, welzijnspartner Civic, woningcorporaties en informele partijen.

We gaan door met de lokale munt de Makkie. Bewoners kunnen Makkies verdienen door vrijwilligerswerk te doen, zodat zij gestimuleerd worden zich in te zetten voor de buurt. Met de Makkies kunnen ze boodschappen doen, maar ook diensten bij andere bewoners inkopen, of het zwembad, de schaatsbaan of een museum bezoeken. Hierdoor wordt het sociale isolement doorbroken en doen bewoners mee aan het maatschappelijke leven. In 2020 gaat de Makkie van papiergeld over naar een digitale munt. Daarvoor werken we samen met WPI, welzijnspartner Civic, informele partners en lokale ondernemers.




Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied