Focusopgave

SumatraplantsoenAanleiding

In 2018 is besloten dat het Sumatraplantsoen opgeknapt gaat worden en is geld beschikbaar gemaakt voor herinrichting van het plantsoen. Het bestuur van stadsdeel Oost heeft besloten dat voor dit project een intensief participatietraject opgezet diende te worden. In de eerste helft van 2019 is hiermee begonnen en het proces zal nog een deel van 2020 in beslag nemen. De uiteindelijke herinrichting zal in 2021 plaatsvinden. De organisatiestructuur staat, maar er is extra tijd en inzet nodig van alle betrokkenen bij het plantsoen.

Bij het opstellen van de plannen is het van belang dat we het plantsoen bekijken in relatie tot de omgeving en de ontwikkelingen die daar plaatsvinden. Zo dient rekening te worden gehouden met de geplande bouw van woningen door Eigen Haard langs de zuidzijde van het plantsoen.

Verder is de vraag welke functie de buurtgebouwen Batavia en Majella, beide eigendom van Eigen Haard, in de toekomst zullen vervullen. Majella zal worden afgestoten als sociale accommodatie van het stadsdeel. Buurthuis Batavia krijgt in 2020 een tijdelijke nieuwe beheerder, die samen met het stadsdeel een maatschappelijk aanbestedingstraject zal opstarten om vanaf 2021 het beheer door een buurtgebonden partij te laten uitvoeren. Daarnaast heeft de speeltuin bij Batavia een belangrijke functie voor de jongste kinderen uit de buurt, maar is de speeltuin wel toe aan een opknapbeurt. Ook blijft de overlast die momenteel rondom het plantsoen wordt ervaren een aandachtspunt.

Beschrijving focusopgave

We willen van het Sumatraplantsoen een plek maken van en voor iedereen, een plantsoen waar omwonenden zich thuis en veilig voelen en waarvoor ze ook verantwoordelijkheid willen dragen. Belangrijke werkwijze bij de herinrichting is het intensieve participatietraject, dat moet zorgen dat buurtbewoners betrokken raken en blijven bij het plantsoen.

Onder de integrale aanpak Sumatraplantsoen valt ook de aanpak van buurthuis en speeltuin Batavia. De speeltuin is de ideale speelplek in de buurt voor kleine kinderen. Hier is wel sprake van achterstallig onderhoud. In 2020 werken we samen met de gebruikers aan opwaardering van de speeltuin. Stichting Dock is in 2020 voor één jaar verantwoordelijk voor het beheer van buurthuis Batavia. Dock heeft de opdracht om het buurthuis meer bekendheid te geven in de buurt. Samen met het stadsdeel zal middels een traject van maatschappelijke aanbesteding een beheerder voor het gebouw worden gezocht. Belangrijk is dat deze nieuwe beheerder uit de buurt komt of een band heeft met de buurt.

Woningcorporatie Eigen Haard zal in 2020 starten met de bouw van nieuwe koopwoningen aan het Sumatraplantsoen. Deze nieuwbouw zal tot gevolg hebben dat er een nieuwe groep bewoners aan het plein komt wonen, met mogelijk andere wensen voor het gebruik van het plantsoen, het buurthuis en de speeltuin.

Beoogde doelen

- Een plantsoen waar buurtbewoners zich thuis voelen en waar ze verantwoordelijkheid voor willen dragen.
- Een buurthuis met een programmering die aansluit bij de wensen van de buurt.
- Een speeltuin die uitnodigend is voor de jongste kinderen.
- Een gevarieerd woningaanbod in de buurt.

Wat gaan we doen en met wie

Voor de integrale aanpak van het Sumatraplantsoen zetten we een intensief participatietraject op. De bewoners worden als gelijkwaardige partij bij de processen betrokken en zullen deze mede vorm geven. In dit traject werken we samen met woningcorporaties Eigen Haard en Ymere, welzijnspartners, de politie en basisschool Al Jawhara. Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor de jongeren en tieners op het plein. Hierbij trekken de partners die met jongeren werken samen op.

Stichting Dock is aangesteld als tijdelijke beheerder van buurthuis Batavia en speeltuin Batavia, met de opdracht om het buurthuis en de speeltuin aantrekkelijker te maken voor een breed publiek, zodat er meer bewoners op afkomen. Bij deze opdracht werken zij samen met de huidige gebruikers. Daarnaast gaan stichting Dock en het stadsdeel via een maatschappelijk aanbestedingstraject op zoek naar een nieuwe beheerder.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied