Update

Project-update bij Cultuur op Recept

geplaatst op 13 februari 2020, 15:57 uur, door Catherine Steenbeek
Project volgens planning

Het project Kunst/Cultuur op Recept verloopt volgens plan. Het project wordt uitgevoerd in het Oostelijk Havengebied en de Indische buurt. Inmiddels is veel cultureel aanbod geïnventariseerd. De eerste cliënten zijn verwezen naar passende activiteiten. Op 8 april organiseert de projectgroep een bijeenkomst met culturele workshops om de eerstelijns zorg in het gebied te informeren, te inspireren en met hen te praten over de toekomst. Hoe kan kunst en cultuur voor meer mensen van betekenis zijn en zo bijdragen aan positieve gezondheid.
Voor de zomer vindt een bijeenkomst over Kunst op Recept plaats met alle welzijnscoaches uit Amsterdam.
Kunst op Recept is een verdieping van het bestaande arrangement binnen Welzijn op Recept.

Foto