Nieuw bericht

Cultuur verbindt - stimuleer het beleven & delen in OHG

geplaatst op 12 februari 18, 11:13 uur, door Leon Paquay

Onze oproep aan de lokale politiek: zorg voor betaalbare, bereikbare en geschikte voorzieningen en accommodaties in Cruquius. Stimuleer het maken, beleven en delen van cultuur.

De Eester en QRU spannen zich in om cultuur in de breedste zin in Cruquius uit te dragen. Ondersteun deze organisaties door juiste voorwaarden te creëren.

Maak cultuur bereikbaar: investeer in een samenhangende culturele infrastructuur met een divers activiteitenaanbod in de directe leefomgeving van uw burgers;

Verbind sectoren: integreer cultuurbeleid met sport-, onderwijs-, zorg-, armoede-, integratie-, economie-, ruimtelijk, jeugd-, ouderen- en welzijnsbeleid;
Neem het voortouw: maak afspraken met onderwijs, opvang, peuterspeelzalen, wijk- en buurtcentra/dorpshuizen, en culturele ondernemers over voorzieningen en verantwoordelijkheden

Waarom is dat belangrijk?
Goede culturele voorzieningen creëren gedeelde verhalen, verrijken de woonomgeving en ontwikkelen creatieve kracht.

Gedeelde verhalen
Het maken, beleven en delen van cultuur zorgt voor identiteitsvorming en ontmoeting. In die ontmoeting heeft iedereen de mogelijkheid om zich te onderscheiden én te verbinden.
Lees meer

Rijke woonomgeving
Culturele voorzieningen hebben een positief effect op de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de stad of gemeente. Het verhoogt de kwaliteit van leven.
Lees meer

Creatieve kracht
Cultuur maken, beleven en delen stimuleert creatief denken en doen. In onze snel veranderende samenleving is het belangrijk om de creatieve kracht van burgers te benutten

Foto