Nieuw bericht

Wormenhotel Entrepot West

geplaatst op 25 november 17, 18:08 uur, door Duurzaam OHG

Na het KNSM-eiland wordt ook een Wormenhotel geplaatst in Entrepot West. 

Op zaterdag 2 december a.s. om 11 uur wordt het wormenhotel Entrepot-West geopend.
Locatie: achter het trappenhuis van Entrepotbrug 118-166, tegenover Buurttuin Jaap Hannes

Twee composteermeesters zijn aanwezig om ons in een korte cursus (60 min.) alles te vertellen over de kunst van het composteren. Neem alvast wat gft-afval mee, zie hiervoor ook de folder in de bijlage. Niet teveel, de wormen moeten rustig op gang komen.
Er zal beperkt koffie en thee aanwezig zijn. Als iedereen zelf een thermoskan o.i.d. meeneemt, moet het lukken met elkaar.

Oproep
Na de opening zullen 2 of 3 deelnemers het hotel beheren. Van de ondergetekenden wil Mikk hier graag aan meedoen. Herman zal het vanuit de bewonerscommissie Entrepot West blijven volgen, maar zich verder niet met het beheer bemoeien. Daarom een oproep voor nog 1 of 2 deelnemers voor het beheer van het hotel. Dit gaat vooral om het bewaken van de juiste verhoudingen binnen het gft-afval in het hotel en 2 à 3 per jaar de humus oogsten en verdelen. De composteermeesters gaan ons hier ook meer vertellen