bericht

Reageer op de voorstellen voor gebiedsplan OHG 2018! Het kan tot 16 november

geplaatst op 5 november 17, 00:00 uur, door Buurtcoöperatie OHG

Voor het gebiedsplan 2018 hebben vele bewoners voorstellen ingediend. Tot 16 november kun je reageren op de diverse voorstellen op de BuurtBalie: https://buurtbalie-ohg.nl/gebiedsplan2018 

Het gebiedsplan bestaat uit drie fases; voorstellen indienen, reageren en besluitvorming van het stadsdeel.

Fase 1 is afgerond en nu zitten we in fase 2. 

Fase 3: Het stadsdeelbestuur besluit
De beslissing welke projectvoorstellen worden opgenomen in het definitieve gebiedsplan, ligt bij het stadsdeelbestuur. Het bestuur beoordeelt elk projectvoorstel op meerdere manieren. Er wordt naar het draagvlak gekeken, naar de kosten voor het project, en naar de mate waarin het bijdraagt aan de prioriteiten voor het betreffende gebied. Maar ook naar de samenhang tot andere projecten en reguliere werkzaamheden die in het gebied worden uitgevoerd.

Het gebiedsteam bereid dit voor in de maand oktober - november. Het bestuur van stadsdeel Oost beoordeelt de plannen in de vergadering van 28 november en beslist in de vergadering van 19 december welke projecten in 2018 kunnen worden gerealiseerd.

Half november staat bij de projectvoorstellen de voorlopige weging vermeld, het concept besluit of het project wel / niet in het gebiedsplan wordt voorgedragen. De beslissing wordt toegelicht op https://buurtbalie-ohg.nl/gebiedsplan2018.

De realisatie van het gebiedsplan 2018
Vanaf 1 januari 2018 worden de projecten die in het gebiedsplan staan uitgevoerd.
Via de website kun je straks de voortgang van de projecten volgen.

 

foto's

Nog geen reacties