Activiteit

Online bijeenkomst over oeververbinding Oostelijk Havengebied en Noord

woensdag 9 juni 2021   |   19:00 - 20:30 uur   |   online

Op woensdag 9 juni van 19.00 – 20.30 uur organiseren wij een online bijeenkomst met nauw betrokken buurtbewoners over het vervolg op het advies van Commissie D’Hooghe. Graag nodigen wij u uit hierbij aanwezig te zijn. Wij vragen u met ons mee te denken over de lokale consequenties van het advies over de brug tussen Noord en het Azartplein en de verbinding naar het Rietlandpark.

Advies oeververbindingen

Zoals u weet, wordt er al jaren gesproken over een oeververbinding tussen het Oostelijk Havengebied en Noord. In 2019 hebben gemeente Amsterdam en het Rijk hiervoor een onafhankelijke commissie van experts ingeschakeld: Commissie D’Hooghe. De commissie onderzocht waar, hoe en wanneer de oevers van het IJ en een deel van het Amsterdam Rijnkanaal verbonden kunnen worden voor het langzame verkeer. In juni vorig jaar gaf de commissie het eindadvies. Dit advies kunt u inzien op de website: amsterdam.nl/sprongoverhetij.

Brug Johan van Hasseltweg - Azartplein

Een van de adviezen van de commissie is een oostelijke brug over het IJ: tussen de Johan van Hasseltweg in Noord en het Azartplein in Oost. Hierbij hoort ook een aansluitende verbinding via het Binnen IJ, door winkelcentrum Brazilië en het Rietlandpark, naar de Czaar Peterstraat. Zie onderstaand kaartje uit het adviesrapport van de commissie. De brug en de verbinding van en naar de brug zijn toegankelijk voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer (indien mogelijk een tram). 

Uw mening

Vorige zomer konden bewoners en belanghebbenden reageren op het advies van Commissie D’Hooghe via een online tool. Hierop zijn 973 reacties binnengekomen. Het advies en deze reacties gebruikt gemeente Amsterdam om te komen tot een nieuwe nota van uitgangspunten.

Naar verwachting is de nieuwe nota van uitgangspunten komend najaar gereed voor inspraak en kan een aangepast voorkeursbesluit Sprong over het IJ in het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Online bijeenkomst 9 juni

Voor we zover zijn, praten wij u graag bij over de reacties op het advies en toetsen bij u of deze op een goede manier verwerkt zijn. Ook horen wij graag uw ideeën voor de inrichting van het gebied rondom de brug en de aansluitende verbinding. De input nemen wij, voor zover mogelijk, mee in het voorstel dat naar de gemeenteraad gaat.

Wilt u deelnemen aan deze online bijeenkomst? Stuur een mail aan sprongoverhetij@amsterdam.nl. Dan ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst een deelnemerslink.

Meer informatie over het programma en het advies van commissie D’Hooghe kunt u teruglezen op www.amsterdam.nl/sprongoverhetij. Ook met betrokkenen bij de aanlanding van de Oostelijke IJ-brug in stadsdeel Noord wordt een bijeenkomst georganiseerd. Op de website vindt u hierover ook informatie.

Met vriendelijke groet,

Frodo Bosman,

Programmamanager Sprong over het IJ 

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Locatie
online