Activiteit

Nieuwe warmte van Nuon: hoe, waarvandaan, waarom?

maandag 2 juli 2018   |   19:00 - 21:30 uur   |   De Eester

Nuon legt uit hoe warmte in onze buurt komt, waar deze vandaan komt en geeft antwoord op alle vragen over stadswarmte die er bij jou spelen. Een gespreksavond op maandagavond 2 juli in De Eester, geleid door onze voorzitter Jos van der Lans.

Nuon werkt in het Oostelijk Havengebied aan vernieuwing van de warmtevoorziening. Ongeveer de helft van het OHG (o.a. Java, Sporenburg, Borneo) is al vanaf de bouw aangesloten op een lokaal warmtenet. Momenteel worden deze lokale warmtenetten aangesloten op de grote warmtetransportleiding. Die leiding levert nu al restwarmte vanuit de Diemercentrale aan IJburg en het Zeeburgereiland. Het aansluiten van het OHG is een verdere stap in de verduurzaming van het warmtenet zoals Nuon die voor ogen ziet. In de toekomst wordt het warmtenet nog duurzamer: de ambitie is “fossielvrij binnen één generatie” (Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon)
Meer informatie: Nuon CO2-reductie

Nuon legt graag aan bewoners en klanten uit wat de aansluiting op het Oostelijk Havengebied inhoudt, waarom die ondernomen wordt en wat deze voor klanten betekent. Daarom organiseert DuurzaamOHG in samenwerking met Nuon deze gespreksavond. Locatie: De Eester, C. van Eesterenlaan 266.

Op deze avond is er ruimte om vragen te stellen aan Nuon als warmteleverancier. Bijvoorbeeld over:

-          De duurzaamheid van het warmtenet, nu en in de toekomst;

-          Waar betaal ik eigenlijk voor? De prijsopbouw;

-          Hoe werkt het warmtenet eigenlijk?

-          Kan ik me aanmelden als klant?

-          Kan ik me ook afmelden?

Wil je deelnemen aan deze avond?
Meld je dan svp. aan via duurzaam@buurtcooperatieohg.nl.
Geef daarbij ook aan op welke vraag je graag antwoord zou willen krijgen. Een van de bovenstaande? Of heb je een ander onderwerp? Vermeld dat dan bij je aanmelding. 

Zaal open: 19.00 uur. Start programma: 19.30 uur precies.

NB.: deze avond gaat niet over de praktische werkzaamheden rondom de aanleg van de warmtetransportleiding.

Meld je aan

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Andere locatie
inde grote zaal
Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk

Maximum aantal deelnemers: 50

Aantal aangemelde deelnemers: 3

Deze mensen komen:
- Piet en Tineke Meijer
- Stefan Langeveld
- Rob Spaargaren

Meld je aan