Activiteit

Informatieavond Cruquius

donderdag 14 juni 2018   |   18:00 - 20:00 uur   |   QRU - culturele buurtloods

Wees welkom op de informatieavond Cruquius.
U kunt mondeling reageren op het voorlopig ontwerp tijdens een informatieavond:

Ontwerp:
Er is een ontwerp gemaakt om de van Lohuizenlaan en een gedeelte van de aangrenzende van der Meylaan opnieuw in te richten. Met de herinrichting ontstaat een groene entree tot het Cruquiusgebied en worden de Architectenbuurt en het Cruquiusgebied op een logische manier met elkaar verbonden. De huidige rotonde verdwijnt. In plaats daarvan komt er een T-kruising waarmee ook het toekomstige City Harbourhotel wordt ontsloten. Ook het groengebied tussen de Van Lohuizenlaan en de Van der Meylaan wordt opnieuw ingericht. Er is ruimte voor moestuinen, er worden bloemen ingezaaid en er komt een wandelpad. Door nieuwe bomen aan de oostzijde toe te voegen wordt de Van Lohuizenlaan weer een echte laan met aan beide zijden een bomenrij. Aan de noordzijde van het City Harbourhotel wordt de Zeeburgerkade ingericht als wandelgebied met bankjes met zicht op de Entrepothaven.

Datum: 14 juni 2018
Tijd: 18.00 tot 20.00 uur
Locatie: Qru, Cruquiusweg 140, 1019 AK Amsterdam

E-mailadres
info@qru.amsterdam