Activiteit

LEZING: ORGANISCHE LANDBOUW IN CHINA, TOEN EN NU

woensdag 24 januari 2018   |   20:00 - 23:00 uur   |   Jungle Amsterdam, Tweede van...

Wanneer het over milieu, landbouw en voedselveiligheid gaat, komt China bijna altijd negatief in het nieuws. Opmerkelijk, want tot in het begin van de 20e eeuw werd China nog gekenmerkt als een samenleving met een enorme landbouwcultuur. Documenten uit die tijd laten zien dat Chinese boeren landbouwmethodes hanteerden die niet veel verschilden van onze huidige opvattingen over organische landbouw. Methoden van irrigatie, her bebouwen van bossen, afval hergebruik, bodemherstel en cultiveren van gewassen zonder gebruik van kunstmatige mest waren ten minste vier eeuwen de normale gang van zaken. Deze landbouwmethoden reflecteerden een wereldbeeld dat de moderne mens tracht te ontwikkelen.

Wat bleef er over van deze methoden, wat werd vernieuwd, wat verdween, en wat kunnen we leren van China in dit opzicht? Dat is het onderwerp van deze debatavond op 24 Januari.

Drie sprekers verzorgen een onderdeel: Mariska Stevens, (cultureel antropoloog en China specialist/publicist), zal inleiden over de geschiedenis van de Chinese organische landbouw en het daaraan gekoppelde wereldbeeld. Jaap Post (adviseur van het Agricultural Economics Research Institute Den Haag) zal een wellicht ontnuchterend beeld over het recente verleden neerzetten, terwijl Gabriela Versteeg (sinologe en projectmanager voor verschillende landbouwprojecten in China) ingaat op de huidige stand van zaken en hoe de nieuwe generatie Chinese jongeren de organische landbouw nieuw leven inblaast.

Kosten
Met korting
Kosten toelichting
toegang 5 euro, voor stadspashouders 2,50 euro
Locatie
Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26