Aangeboden dienst
    LET OP: Dit aanbod wordt nog niet gepubliceerd

Koor aan ‘t IJ

Muziek/zang
door Koor aan ‘t IJ
locatie Koor aan 't IJ

Net als de koorsamenstelling is het repertoire van Koor aan ‘t IJ heel divers. Van een Italiaans volkslied uit de zeventiende eeuw tot Shaffy’s Pastorale en van een Russisch gebed als Tjeebjee Pojem tot Wie aan Amsterdam komt van de 4-Tuoze matrozen. Serieus, maar niet zwaar. Luchtig, maar niet oppervlakkig.

Het niveau van het koor heeft dat van een beginnend koor achter zich gelaten. Gevorderd mogen we ons inmiddels wel noemen. Het klinkt mooi! Veel koorleden hebben koorervaring,  maar er zijn ook koorleden voor wie het de eerste keer is dat zij in een koor zingen. Mensen die er nu bijkomen zijn gemotiveerd om een inhaalslag te maken door thuis te oefenen.

Sinds het ontstaan in 2005 heeft Koor aan ‘t IJ vaak voor publiek gezongen.  Met enige regelmaat nemen we deel aan Korendagen in en buiten Amsterdam. Ook verzorgen wij optredens op aanvraag. De ambitie van het koor is om minimaal drie keer per jaar op te treden.

Foto
Hoofdlocatie