Aangeboden dienst

Cursus een reis door de muziek

Muziek/zang, Kunst/cultuur/creatief

Haal meer uit je favoriete muziek. Tips om je luistergedrag te verdiepen.

Een reis door de muziek is een rondleiding door de wereld van de westerse muziek vanaf de late middeleeuwen tot heden waarbij de geheimen van de muziek onderzocht worden. Na een kort uitstapje door de wereld van de niet-westerse muziek start de cursus bij de vroege lithurgische muziek zoals het Gregoriaans.

 In het eerste blok van iedere bijeenkomst zal de muziekgeschiedenis chronologisch behandeld worden. In het tweede gedeelte zal iedere keer een specifiek aspect van de muziek belicht worden zoals b.v. de opbouw van ensembles, vormleer, de muzikale terminologie, de geschiedenis van de blues en Jazz, Rock en popmuziek en allerlei andere stromingen. 

Maar ook met uw eigen specifieke vragen kunt u terecht. Als u zelf muziek meeneemt waarover u iets meer zou willen weten, kan daar in een van de volgende bijeenkomsten een en ander over verteld worden.

Voorkennis of bekendheid met het notenschrift is niet nodig. De cursus vindt plaats op dinsdagavond en bestaat uit zeven lessen. (van 20.00 u tot 22.00u)  Het cursusgeld bedraagt € 100,=. Bij voldoende aanmeldingen start de cursus op dinsdagavond 14 januari. (maximaal 8 deelnemers)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Unified Fields studio van Roland Hendriks, 

Feike de Boerlaan 99, 1019 KV Amsterdam. T: 419 26 22  http://unifiedfields.nl

 
Roland Hendriks is piano en theoriedocent in Amsterdam Zeeburg. 

 

Foto