Aangeboden dienst

Oefentherapie Mensendieck

Fysio-/-ergo/-podotherapie/mensendieck

Oefentherapie Cesar-Mensendieck is een paramedische behandeling gericht op het behandelen en voorkómen van (pijn)klachten en/of beperkingen, die gerelateerd zijn aan bewegen. De Oefentherapeut doet eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek om te achterhalen wat de oorzaak van je klacht kan zijn. Hierbij bekijkt zij het lichaam als geheel. Daarna wordt een individueel behandelplan opgesteld waarbij jouw hulpvraag centraal staat. Tijdens de behandeling leer je begrijpen en voelen hoe je zélf jouw klachten adequaat kan aanpakken.

Wij weten heel goed dat het niet gemakkelijk is om jarenlange gewoontes te veranderen. Er wordt altijd rekening gehouden met de omstandigheden thuis en op het werk. Het is bijvoorbeeld belangrijk of iemand een zittend of staand beroep heeft, zwaar lichamelijk werk doet of kleine kinderen verzorgt. De Oefentherapeut Cesar-Mensendieck is opgeleid om jou, de cliënt, op een professionele manier te begeleiden.

Bewustwording en het krijgen van inzichten in je eigen functioneren kan veel leed en pijn verzachten en voorkómen. Het motto van de oefentherapie is: zelf doen, zelf zien, zelf doorvoelen, zelf oordelen.

Foto