Aangeboden dienst

Maatschappelijk werk & sociaal raadslieden

Maatschappelijke dienstverlening / participatie, Juridisch advies (sociaal raadslieden)
locatie De Eester

Hulpvraag
Misschien heb je een brief ontvangen van een deurwaarder en wil je weten wat je nu moet doen. Of je bent mantelzorger en wilt weten of je hier hulp bij kunt krijgen. Je vraagt je af wat je moet invullen op een bepaald formulier, of je wilt iets organiseren en bent op zoek naar een geschikte locatie. Misschien gaat het niet lekker op school? Kun je na je opleiding geen baan vinden en heb je praktische coaching nodig.

Dan kan je terecht bij onze inloopspreekuren. Welkom zonder afspraak. Onze hulp is gratis. 

Inloopspreekuren Maatschappelijk Werk
Soms loopt het leven niet op rolletjes en kan je wel een steuntje in de rug gebruiken. Op die momenten kan je terecht bij het maatschappelijk werk van Civic Amsterdam voor praktisch advies, informatie over diverse voorzieningen en ondersteuning bij problemen in het dagelijks leven. Klik hier voor de tijden en locaties van onze inloopspreekuren.

Inloopspreekuren Sociaal Raadslieden
Onze Sociaal Raadslieden kunnen je advies en informatie geven over wet- en regelgeving en voorzieningen. Zij ondersteunen bij het schrijven van bezwaar- en beroepschriften. Maar ze kunnen je ook helpen bij het opstellen van een brief, ondersteuning bieden bij het invullen van een formulier, bemiddelen met de tegenpartij en naar de juiste instantie doorverwijzen. Op dinsdagochtend kun je terecht bij de Sociaal raadsvrouw in de Eester.

Hulpvraagformulier
Lukt het niet om bij het inloopspreekuur langs te komen? Je kunt jouw vraag ook stellen via het formulier op deze pagina. Jouw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Onze hulp is gratis.

Foto