Aangeboden dienst

Aan het werk vanuit de bijstand

Maatschappelijke dienstverlening / participatie

WPI, afdeling Werk, Participatie en Inkomen van Gemeente Amsterdam, stelt zich ten doel om zo veel mogelijk Amsterdammers vanuit de bijstand duurzaam aan het werk te krijgen en te houden. Indien dit niet mogelijk is wordt er gekeken op welke andere manier men kan participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk. Daarnaast legt WPI de focus bij inkomen en armoedebestrijding op het versterken van kansen van Amsterdammers om zelfstandig en duurzaam uit de armoede te komen en onafhankelijk te worden van een  bijstandsuitkering. Financiële onafhankelijkheid en zelfredzaamheid is wat het college nastreeft met dit beleid.

Photo by David Siglin on Unsplash

Foto