Aangeboden dienst

Nederlandse taalhulp

Burenhulp / informele zorg
locatie De Eester

In 2016 vroeg een buurtbewoonster uit Syrië aan de BuurtBel of we een buur kenden die Nederlandse taalhulp wil geven. Zij kende nog meer mensen die graag hun Nederlands wilden verbeteren. Al snel vonden we twee enthousiaste buurtbewoners die taalhulp wilden geven en na een kennismakingsbijeenkomst startten de lessen in de Eester op twee niveau’s.

Tijdens de lessen wordt ingegaan op grammatica en woordenschat en worden inburgeringsexamens voorbereid en sollicitatiebrieven geschreven. De taalhulp vindt iedere week in De Eester plaats.
 

Wil je ook taalhulp aanbieden? Meld je dan aan via info@buurtcooperatieohg.nl of kom langs bij de Eester

Foto