project voor gebiedsplan 2017

Accommodatie & initiatief op Cruquius

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

In relatie met de nieuwbouw voor statushouders en jongeren aan de Van Lohuizenlaan is het nodig extra maatschappelijke accommodatie te realiseren voor alle bewoners van Cruquius, nieuw- en oud gevestigden. Hierin kunnen gezamenlijke activiteiten plaatsvinden

Gewenst resultaat: Nieuwkomers en bestaande bewoners gebruiken accommodatie voor activiteiten
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - het Oostelijk havengebied
2 project-updates

Roland de Ruiter

Project volgens planning

Planning van de realisatie van de accommodatie is augustus t/m december 2017
21-jul-2017 14:12

Roland de Ruiter

Project volgens planning

Planning van de realisatie van de accommodatie is augustus t/m december 2017.
De initiatieven zijn in voorbereiding in bewonersnetwerken en maatschappelijke organisaties
21-jul-2017 14:14