project voor gebiedsplan 2017

Buurthulp project 'BuurtBel'faciliteren

A
geplaatst op 1 januari 00, 00:00 uur

Door middel van het maken van een overzicht van het bestaande netwerk, willen we inzicht in aantallen activiteiten en het bereik hiervan

Gewenst resultaat: Overzicht van bestaand netwerk, en inzicht in aantallen activiteiten en het bereik hiervan
Prioriteiten:
Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2017 - het Oostelijk havengebied
1 project-update

Machteld Combé

Project volgens planning

Op dit moment wordt gewerkt aan een onderzoeksopzet voor een netwerkanalyse van de buurtbel. Vanuit een nulmeting kan dan het bereik van de buurtbel worden gemeten en het aantal activiteiten dat wordt gedaan. Vervolgens kan onderzocht worden of er nog meer doelgroepen kunnen worden bereikt.
31-jul-2017 08:57