2018   naar 2017

Het gebiedsplan voor het Oostelijk havengebied maken we samen. Help je mee?

De Gemeente Amsterdam maakt elk jaar gebiedsplannen. De projecten in het gebiedsplan zijn een aanvulling op de reguliere werkzaamheden in de stad. Het gebiedsplan bevat dus activiteiten die speciaal in dat gebied uitgevoerd worden omdat daar in dat gebied behoefte aan is.

Hoe?
Op deze website vind je het gebiedsplan in wording voor 2018 voor het Oostelijk havengebied. Woon of werk je in het Oostelijk havengebied? En heb je een idee hoe het in jouw buurt beter kan? Dan kun je reageren of meeschrijven aan het gebiedsplan voor jouw buurt.

Maak een account
Omdat we transparant willen zijn, willen we dat alle deelnemers reageren op de site bekend zijn. Anonieme reacties zijn daarom niet mogelijk.
Maak een account aan of kijk wie er al zijn geregistreerd.

7 prioriteiten voor het Oostelijk havengebied

Als uitgangspunt voor het vaststellen van de projecten gebruiken we 7 prioriteiten.

Meer maatschappelijke initiatieven

Verbeteren van de sociale-, fysieke- en zorgomgeving

Meer groen

Meer speelplekken-/activiteiten voor de jeugd

Versterken economie

Evenwicht tussen sociale huurwoningen en andere woningen

Duurzaamheid faciliteren

Meer maatschappelijke initiatieven, met extra aandacht voor het faciliteren en accommoderen van initiatieven op Cruquius
Het verbeteren van de sociale-, fysieke- en zorgomgeving van ouderen en kwetsbare groepen opdat zij langer zelfstandig kunnen wonen.
Een groener en gevarieerder verblijfsklimaat in de openbare ruimte. Meer ruimte voor groeninitiatieven van bewoners
Meer speelplekken-/activiteiten voor de jeugd in de dichtbevolkte en stenige omgeving.
Sterkere economische zones Zouthaven, Brazilië en Cruquius en meer groei van maatschappelijk ondernemerschap
Behouden van het evenwicht tussen het aantal sociale huurwoningen en andere woningen
Meer initiatieven op het gebied van duurzaamheid faciliteren
Totaal aantal projecten: 2. Bekijk alle projecten.

Geef een reactie of doe een voorstel

Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt. En je wilt misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. De gemeente Amsterdam speelt daar graag op in. Samen doen wat de stad nodig heeft.

Hierboven staan de prioriteiten voor het gebied het Oostelijk havengebied. Onder die prioriteiten vind je de projecten die we in 2018 willen uitvoeren. Je kunt een reactie geven op de projecten of een vraag stellen. En als je zelf een idee hebt voor een project dan voer je een nieuw project in. In de loop van het jaar komen er steeds meer projecten bij. De beslissing welke projecten definitief worden opgenomen in het gebiedsplan 2018, ligt bij het stadsdeelsbestuur. In oktober 2017 beslist het stadsdeel over de inhoud van het gebiedsplan.

Hoe het precies werkt, lees je hier.

Als je zelf een project wilt voorstellen, meld je dan aan.

Of bekijk de voortgang van de projecten in 2017.